o.Univ.Prof. Dr.Helga Fritsch erneut Professor of the 1st term

nach dem Wintersemester 2009/2010, dem Sommersemester 2010 und dem Wintersemester 2010/11 wurde Fr. o.Univ.Prof. Dr. Helga Fritsch auch für das heurige Wintersemester 2017/2018 der Titel Professor of the 1st Term verliehen.